Gatekunstner

Det er bra at kunstnere tar plass i våre hverdagsliv.