En svært uheldig utvikling

Stortingsvalget 2009 har endret det norske politiske landskap på en fundamental måte. Det er en rekke store konsekvenser av resultatet.