Barnekonvensjonens år

Ofte tenker en på barn i andre land når en ser for seg brudd på rettighetene. Men også her i Norge forekommer det brudd på barns rettigheter.