En politikers bekjennelse

Verden blir fort en annen når en bytter ut skolebøkene i ideologi med kommunens budsjett og handlingsprogram.