Obamas helse

Mange har denne høsten etterlyst et sterkere internasjonalt engasjement fra Barack Obama, enten det er i Midtøsten, innen klimapolitikken eller på andre områder.