Kirkens rettigheter

Biskop Olav Skjevesland mener dagens statskirkeordning bryter med menneskerettighetene.