Etat i tet

Forsvarsbygg er en etat vi hører lite til. Når den en sjelden gang omtales i media, er det som regel på grunn av kritikk mot disposisjoner av tidligere forsvarseiendommer.