Versailles – fredsavtalen som ga krig?

Traktaten handler også om hvilke fortellinger som blir fortalt og hvilke forestillinger som blir stående igjen i et folk etter en konflikt.