Et løft for Bygde-Norge

Fra 1. juli trådte en rekke endringer i eiendomslovene i landbruket i kraft. Endringene skal gi større forutsigbarhet og raskere avgjørelser.