Den arrangerte krise

Den russiske respons på Georgias inngripen i Sør-Ossetia var resolutt — og ble gjenomført i et omfang som ikke lar seg mobilisere på kort varsel.