Helse i hver domfellelse?

Brukere av cannabis blir gjort til forbrytere på grunn av en handling som ikke har noe strafferettslig offer.