Viktig tilbud

De første straffedømte har flyttet inn i overgangsboligene på Grim. Etter mye strid er det viktige tilbudet på plass.