Saman om Sørlandsløftet

Skal Agder-fylka få gjennomslagskraft, handlar det om å løfte fram visjonar som når ut over partipolitisk posisjonering.