Goliat trakasserer David

Dette kunne være den moderne versjonen av David mot Goliat: Goliat roper til David, du din lille slyngel gjem vekk den der slynga med steinen — dersom du ikke gjør det så vil jeg aldri mer snakke med deg.