Åse Michaelsens såkalte asylbarnsak

I et innlegg 8.ds. skrev jeg blant annet: Sjelden har politikerne avslørt seg selv og politikkens sanne vesen klarere enn i denne sak. Makt fremfor alt, uansett pris.