• Danmark har en ambisiøs, nasjonal klimapolitikk, skriver artikkelforfatteren. De har også en storstilt satsing på vind, sol og annen fornybar energi, og deres utslipp går nedover selv om de har økonomisk vekst. FOTO: NTB SCANPIX

Vi må kutte klimautslipp hjemme

Norge har gjennom Kyoto-protokollen forpliktet seg til å redusere de globale utslippene i 2020 med 30 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Dette kan vi oppfylle gjennom å kjøpe kvoter fra andre land.