• Når alkohol er blitt en så populær drikk, både i Norge og resten av verden, skriver artikkelforfatteren, henger det naturlig sammen med den virkning det har på sinnet. FOTO: SCANPIX

Samhandlingsreformen og samtalekultur

Fra regjering og storting har det lenge vært et ønske om å dreie tilbudene innen sykehusvesenet fra døgn til poliklinikk – og dagbehandling.