• sf081204.jpg FOTO: Falch, Knut

Jernbanen skal frakte mer gods

Regjeringen satser betydelig på å bedre jernbanenes infrastruktur både gjennom nybygging og styrket vedlikehold av eksisterende traseer.