Rektor med meningers mot

Det har vært forunderlig taust fra rektorer og mange politikere i Kristiansand kommune i forbindelse med KS-konflikten.