Språk og lesing i barnehagene

Kommentar til Thore K. Karlsens kronikk 18. februar.