Viktig allianse

Det gir håp om gjennomslag for bedre vei når sterkere allianser nå knyttes til Rogaland.