Kompromissløsning i homofilisaken

Debatten mellom Benestad, Jakobsen og Lilleaasen og ekteparet Lægdene angående kirkas forhold til vigsel av homofile har vært på et godt og høyt nivå, men det finnes flere standpunkter.