• Regionalparkane kan vera med å gi viktige bidrag inn i arbeidet med kommunereforma. Det gjeld spesielt på samspelet mellom det offentleg apparatet og private aktørar, skriv artikkelforfattarane. FOTO: Jan Fredrik Sundt

Samfunnsutvikling for folk og landskap

I ei tid der landet er i strukturendring og nye kart skal teiknast, kan regionalparkarbeid vera ein av fleire metodar for samfunnsutvikling i område med store kultur— og naturverdiar.