I godstransportbransjen har det vært betydelige innslag av sosial dumping. Utenlandske firmaer har operert i Norge med sjåførlønninger helt ned mot 800 Euro i måneden (6500 — 7500 kroner). Sjåførene har blitt sittende i grøftekanten med sine primuser og medbrakt hermetikk, uten mulighet for normale måltider og tilgang til vask og toalett.

Sosial dumping

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge vært veldig tydelige på at sosial dumping er etisk helt uakseptabelt, særlig i en bransje som er så stor og betydelig for landet. NLF har sammen med blant annet arbeidstakerforeningene YS og YTF presset på for å få Tariffnemda til å allmenngjøre en minstelønn for lastebilsjåfører. Vi har nå klart det. Minstelønnen er 158 kroner timen.

Det er altså ikke lenger tillatt å lønne yrkessjåfører, som frakter gods mellom to steder i Norge, med lavere lønn enn minstelønnen i tariffen. All transport, både med norske og utenlandske lastebiler i såkalt kabotasjetrafikk må rette seg etter vedtaket. Dette gjelder for øvrig uansett hvilken nasjonalitet sjåføren har. I tillegg skal det utbetales diett i forbindelse med planlagt overnatting i tråd med Skattedirektoratets bestemmelser.

Lønn i tråd med regelverket

De som bestiller innenlands transport er tillagt en «påse plikt». Transportkjøperne skal forvisse seg om at sjåførene får lønn i tråd med regelverket. Heretter må oppdragsgivere og vareprodusenter ta sitt ansvar etter «påseplikten». De må sørge for at den transporten de bestiller i virkeligheten tåler dagens lys og er i overensstemmelse med de flotte visjonene og målsetningene mange av (de samme?) bedriftene har.

NLF er skuffet over at sterke krefter har jobbet mot kravet om allmenngjøring, særlig da dette kom fra arbeidstakerne. Etter at forslaget likevel ble vedtatt har de samme motkreftene fortsatt sine kampanjer. Disse presenterer et allment bilde av minstelønn som om det skulle bety undergangen for en selvstendig og sterk norsk godstransportbransje. Argumentet har vært at utenlandske aktører vil overta godstransporten i ly av uklare EU-direktiver?

Norges Lastebileier-Forbund synes det er trist å se at representanter for brukersiden av godstransporten kjemper så sterkt for å beholde en fri lønnsdannelse. Motivet er å kunne presse transportkostnadene ned og at dette kommer forbrukeren til gode. Dermed lukker de øynene for at dette innebærer økende sosial dumping, og det er ikke minst ødeleggende for de norske arbeidstakerne, sjåførene, som skal kjøre varene over hele landet.

Sosial dumping er uakseptabelt.Sosial dumping bidrar også til negativ bransjeomtale, som svekker rekrutteringsarbeidet. Det trenger vi ikke! Vi har og vil i fremtiden ha mangel på norske sjåfører. Vi kan tilby ungdommen sikre, varierte og greit lønnede jobber!

Kamp om oppdragene

Allmenngjøring vil selvsagt ha innflytelse på konkurransesituasjonen, men norske lastebileiere er ikke redde for konkurranse. Tvert imot. Vi er vant til kamp om oppdragene, men konkurransen skal skje på like vilkår.

Derfor hilser norske lastebileiere allmenngjøringsvedtaket velkommen. Med den kontroll som Arbeidstilsynet har varslet sammen med andre kontrolletater vil alle aktørene måtte innrette seg etter lover og regler på dette området. Dermed vil vi få en sunnere og kvalitetsmessig bedre godstransportbransje til glede for alle, som direkte eller indirekte, er avhengig av at lastebilene holder hjulene i gang. Og det er de fleste av oss.

Vi tror allmenngjøringen av sjåførlønningene vil vise seg å være det viktigste tiltaket for å løfte den norske godstransporten til å være en levedyktig og seriøs virksomhet - også i fremtiden!