• På Kirkemøtet tirsdag avviste det knappe konservative flertallet alle forsøk på å imøtekomme de homofiles ønsker, skriver innsenderen. Bildet er fra stemmegivningen tirsdag. FOTO: ARKIV

Tapere og vinnere etter Kirkemøtet

Taperne etter Kirkemøtet er ikke de homofile.