Skuffende av Høyre og Frp

Det er rett og slett uforklarlig hvordan Høyre og Frp har greid å unnlate å fremme forslag om et nasjonalt tiggeforbud når Frp har programfestet dette og Høyres landsmøte har vedtatt det.