I samme innlegg fremstiller Vidar Kleppe flyktningene som en trussel ved å henvise til en islamske krig mot vesten, samt til IS sitt barbari og bunnløse djevelskap. Med andre ord en skikkelig suppe, hvor flyktninger er lik muslimer, som igjen gjøres synonymt med IS og terrorisme. Vidar Kleppe hevder videre at myndighetene har oppgitt all kontroll, samtidig som politikere, presse, og det han foraktelig betegner som en såkalte kulturelite velger å overse faresignalene.

Historien om Eurabia

Hvor har vi hørt dette før? Forestillingen om at vi oversvømmes av horder av muslimer, som er i krig med vesten, og som vil utrydde vår kultur og vårt levesett. Jo det er historien om Eurabia. Forestillingen om en påstått fremtidig islamisering av Europa hvor den politiske eliten opptrer som forrædere. Høyreekstremt konspirasjons tankegods som vi for alvor ble kjent med etter uhyrlighetene den 22. juli 2011.

Vi så alle de tragiske konsekvensene. Til tross for dette ser vi at Vidar Kleppe som et ledd i demokratenes valgkamp, ukritisk bringer til torgs slikt tankegods, i et kynisk forsøk på stemmefiske. Har Kleppe reflektert over at hans argumentasjon kan bidra til å rettferdiggjøre denne type handlinger?Det er ikke første gang Vidar Kleppe ukritisk generaliserer grufulle handlinger opp mot vanlige muslimer, også norske borgere. Vidar Kleppe fikk bl.a. refs for nettopp dette av likestillings— og diskrimineringsombudet etter at han holdt en appell på en Pegida-markering i Kristiansand. Når vi sammenholder Vidar Kleppes argumentasjon med tidligere uttalelser, hans lefling med bl.a. Siam og Pegida, så må det kunne stilles spørsmål ved hans dømmekraft.

Grandiost selvbilde

Vidar Kleppe har og opparbeidet seg et heller grandiost selvbilde. Han omtaler seg selv som byens fremste ombudsmann? I overkant pompøst tatt i betraktning at Vidar Kleppe bare representerer noen få fordomsfulle meningsfeller. Demokratene fikk ved Stortingsvalget i 2013 litt over 500 stemmer i Vest-Agder, og på landsbasis bare 0,1 prosent av stemmene. Demokratene er dermed å anse som et marginalt parti for spesielt interesserte.

Jeg har flere ganger hørt betegnelsen møteplager brukt om Vidar Kleppe, og jeg undres på om det er dette han selv omskriver og betegner som politiske handlekraft? Uansett en stemme til Vidar Kleppe og Demokratene er i beste fall bare en bortkastet stemme. Si nei til grumset av usaklig intoleranse, fordommer, og fremmedhat som de er talspersoner for.