Bedre i arbeid enn i helsekø

Vi tror faktisk at denne satsingen vil bety at flere kommer raskere i jobb.