Sats på fysisk aktivitet for barn og unge

Bort med pekefingeren. Se muligheter, fremfor begrensninger. Vær et godt eksempel. Finn aktiviteter som barnet liker.