Selg SAS

I dagens luftfartssituasjon er det verken ønskelig eller naturlig med statlig eierskap i noen av luftfartsaktørene.