Gå i utakt, Lillesvangstu!

Etter å ha lest hans innlegg med all velvilje, vil jeg si: Fortsett å gå i utakt, Lillesvangstu!