Frp – et kulturparti?

Når det gjelder kunst og kultur, finnes det en oppfatning i Frp om at det å være nyskapende er elitistisk og antifolkelig.