Sosialhjelp til ungdom

Siden 2004 er antall unge sosialhjelpsmottakere i Kristiansand mer enn halvert.