• HJEM FRA JULEFERIE: President Barack Obama klarer ikke å bli enig med en splittet kongress om et akseptabelt 2013-budsjett. FOTO: Carolyn Kaster

Amerikansk politikk foran stupet

Når vi samtidig observerer Kinas og Indias fremvekst på den internasjonale, økonomiske og politiske arena, tegner det seg et bilde av USA som supermakt på bratt nedtur.