• mike - lørkom 011212 (valerie).jpg

Frykten for endring

Hos dyrene dreier det seg om å spise eller bli spist. Blant menneskene handler det om makten til å definere eller bli definert, ikke minst i likestillingssaken.