Hunsøyas fremtid

Bostyrer Håvard Wiker er lite meddelsom, men når det har gått to måneder etter Hunsfos Fabrikker-konkursen, og et profesjonelt entreprenør— og eiendomsutviklerkonsern som AF Gruppen har vært og sett på eiendommen, tenker vi at papirmaskinene neppe startes opp igjen. Dessverre.