Lund vs. Kvadraturen

Et nytt senter er under planlegging på Lund.