Hule eiker på Sørlandet skal beskyttes

For to år siden vedtok vi naturmangfoldloven, og det er den vi nå tar konsekvensen av. Med denne loven er Norge et foregangsland innen naturvern. Nå skal den hule eika beskyttes. Siden vil det komme flere runder med nye arter og naturtyper.