Kjære hemmeligholdere

Dra fra gardinene i de lukkede rommene, lukk opp vinduet, og kjenn hvor god luften er.