Europas militære svakhet

USAs tilbakeholdne holdning overfor militær innsats i Libya er et varsel om at europeerne ikke kan ta amerikansk engasjement for gitt. En ny generasjon amerikanske ledere kan oppfatte Nato som en byrde.