Åpenhet i Kristiansand kommune

Etter den nye Offentleglova er alle offentlig eide eller offentlig kontrollerte rettssubjekter underlagt de samme forpliktenelsene som stat, fylke og kommune. Unntakene er få og strengt regulert.