Når journalister flyr i fella

FLYNONSTOP: Tror du selskapet blir straffet for villedende markedsføring?