Mer offentlig-privat samarbeid

Bystyret har vedtatt å gjøre forsøk med OPS-samarbeid også innen eldreomsorgen i kommende valgperiode.