Er bispevalget i Agder viktig?

Det jeg etterlyser er medienes informasjonsplikt når det gjelder kandidatenes teologiske ståsted.