Når handlekraft trengs

Nye krav til kvalitet vil bestemme hva Sørlandet sykehus får drive med framover. Det betyr at de må skjerpe seg. Og de må samle oppgaver på ett sykehus.