Medisinavhengige og behandling

Jeg spør igjen: Hva slags tilbud har Helse Sør-Øst til medisinavhengige?