Havbukta og fremtiden

Havbukta i Ny-Hellesund er et viktig kulturhistorisk, og svært viktig for Sørlandet.