Sannheter innenfor klimavitenskapen?

Jeg har merket meg Per Rosselands innlegg om klima hvor han imøtegår Fripennjournalist Sven Egil Omdal, som forsvarer FNs klimapanel/IPCCs holdning i klimapolitikken.