• BO HJEMME: Artikkelforfatteren tror mange ønsker å bo hjemme så lenge de kan, med en trygghet om at en omsorgsplass står klar når de trenger det. FOTO: SCANPIX Gorm

Individuell eldreomsorg

Senterpartiets eldreløft er en mer individuelt basert eldreomsorg, med større rom for familiebasert og frivillig omsorg.