Kritikkverdig av kommunen

Private aktører har lov til å vente seg en langt mer redelig adferd fra en kommune.